Afdrukken

Kinder- Manuele Therapie

Geschreven door Herman. Posted in HTB

Wat is kinder- manueeltherapie? 

Een hooggespecialiseerde vorm van manuele therapie, toegepast bij zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje (voorheen KISS syndroom). De meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie en/of overstrekking van het nekje. 

Symptomen 

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis van het nekje bij zuigelingen: 

  • een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje 
  • voortdurende onrust 
  • een afwijkende stand van het hoofdje 
  • het kind overstrekt veel 
  • het kind huilt veel (meer dan 3 uren per dag)en slaapt slecht
  • het kind wil niet op de buik liggen 
  • reflux 
  • het hele ruggetje is dikwijls scheef (latere scoliose)
  • afplatting van het hoofdje 

Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van het nekje, kijken wij uw baby (vanaf 6 weken oud) altijd op zeer korte termijn na. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje desgewenst meteen behandelen. Meestal wordt ook een consult bij een kinderfysiotherapeut geadviseerd. 

Is het vermoeden onjuist, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar een kinderfysiotherapeut, een consultatiebureau-arts of naar de huisarts. 

Behandeltraject 

Gemiddeld zijn bij zuigelingen 3 behandelingen nodig om een beperkte nekfunctie te herstellen. Bij kinderen kunnen het er meer zijn. We gebruiken bij zuigelingen en kinderen alleen zachte technieken. Voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw toestemming. Het effect van een behandeling is vaak na de eerste behandeling al waarneembaar. 

Risico’s? 

Bij behandelingen van zuigelingen en kinderen, door kinder–manueeltherapeuten die in het Nederlandse EWMM-register geregistreerd staan, zijn geen negatieve bijwerkingen opgetreden. Sinds 15 jaar wordt dit door dit register goed bijgehouden.

Kosten

Behandelingen bij zuigelingen en kinderen worden vergoed vanuit de basisverzekering en hebben geen invloed op uw eigen risico. 

Links met informatie voor ouders

·       Algemene informatie                     https://www.ewmm.net/informatie

·       Waar vindt u een behandelaar        https://www.ewmm.net/register

       

 

Afdrukken

Privacyverklaring

Geschreven door Herman. Posted in HTB

 

Privacyverklaring

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaringwillen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

    uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

   verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

   vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

    u bij uw aanmelding zullen vragen of u akkoord bent met deze Privacyverklaring

   passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

   geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit en in overleg met u nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Ten Berge Fysio  en Manuele Therapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website. 

Persoonsgegevens van patiënten worden door Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   Administratieve doeleinden; 

   Facturatie; 

   Communicatie; 

 

Dossiervorming en facturatie 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie de volgende gegevens van u: 

 

Voornaam  Achternaam 

Adres 

Telefoonnummer 

Postcode

Geboortedatum

Emailadres  

Uw persoonsgegevens worden door Ten Berge Fysio  en Manuele Therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van minimaal 15 jaar na uw laatste behandeling. 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Ten Berge Fysio  en Manuele Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• Het factureren van de behandelingen bij u of bij uw verzekeraar

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen wij de volgende persoonsgegevens: 

   Voornaam; 

   Tussenvoegsel; 

  Achternaam; 

    E-mailadres. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Uw persoonsgegevens kunt u wijzigen, maar niet verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen naar Herman ten Berge Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Wanneer u gebruik maakt van e-mail kunnen wij u vragen om een identificatie verzoek.

Beveiliging 

Ten Berge Fysio-  en Manuele Therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt doorlopend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. 

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie 

 

mei 2018 

Afdrukken

Aanbevolen zorgverzekeraars

Geschreven door Herman. Posted in HTB

Sinds jaren zijn DSW en ONVZ (en bijbehorende takken) favoriet bij zorgverleners en bij consumenten !

 

DSW, Stad Holland en In Twente 

 

ONVZ, PNO en VVA

 

Eind van dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om voor het volgende jaar uw verzekeraar en/of polis te wijzigen.

 

Laat het een bewuste keuze zijn waar u zich voor volgend jaar wilt verzekeren.

Afdrukken

Eigen risico

Geschreven door Herman. Posted in HTB

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico.

 

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2014 360 euro. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u, tegen betaling van een lagere nominale premie, kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico. 

 

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen dus niet mee voor het eigen risico. De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. 

Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. 

Bankgegevens

IBAN : NL88RABO0314475478

BIC   : RABONL2U

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20157183

Adresgegevens

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie
Poolsterstraat 8
4356 BT, Oostkapelle

 tel.       0118 583084                                                      mobiel 06-43006647

BIG nummer 9053113704

email   info@fysiotherapieoostkapelle.nl 

BELANGRIJK BERICKT: Fysiotherapie ten Berge maakt bij het aanbieden van haar diensten vanaf de website gebruik van cookies. Ik hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over bezoeken aan fysiotherapieoostkapelle.nl wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen. Via onze website worden cookies geplaatst van j4age voor het bijhouden van statistieken. Wij gebruiken de statistieken om te bekijken hoe bezoekers de website gebruiken.

I accepteer cookies van deze website.