Afdrukken

Overige aandoeningen / Andere Bedingungen

Geschreven door Herman. Posted in HTB

Overige aandoeningen die wij behandelen zijn o.a. :                                  Andere Bedinungen die wil behandelen sind zum Beispiel:

 

 • nekklachten                                                                                        Nackenbeschwerden
 • hoofdpijnklachten                                                                               Kopfschmerzbeschwerden
 • duizeligheidsklachten (waaronder draaiduizeligheid)                         Schwindelbeschwerden
 • rugklachten                                                                                        Rückenprobleme
 • schouderklachten                                                                              Schulterbeschwerden
 • elleboogklachten (waaronder tenniselleboog / tennisarm)                Ellenbogenbeschwerden (einschließlich Tennisarm).
 • polsklachten                                                                                      Beschwerden am Handgelenk
 • heupklachten                                                                                     Hüftbeschwerden
 • knieklachten                                                                                      Kniebeschwerdenenkelklachten
 • voetklachten                                                                                      Fußbeschwerden
Afdrukken

Genießen Sie Ihren Urlaub in Oostkapelle mit unserer Physiotherapie!

Geschreven door Herman. Posted in HTB

Erleben Sie einen schmerzfreien Urlaub! Unsere spezialisierten Physiotherapeuten in Oostkapelle helfen Ihnen, Verletzungen und Schmerzen zu behandeln. Genießen Sie Ihre Aktivitäten ohne Einschränkungen. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

 

Optimale Erholung im Urlaub: Unsere Physiotherapie in Oostkapelle.

 

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Unsere erfahrenen Therapeuten bieten maßgeschneiderte Behandlungen, damit Sie Ihren Urlaub in Oostkapelle in vollen Zügen genießen können. Verabschieden Sie sich von Schmerzen und entdecken Sie eine neue Dimension der Entspannung!

 Aktiv bleiben im Urlaub: Physiotherapie für deutsche Touristen in Oostkapelle.

Bleiben Sie aktiv und mobil während Ihres Urlaubs! Unsere Physiotherapie in Oostkapelle unterstützt deutsche Touristen dabei, Verletzungen zu vermeiden und schnell zu genesen. Genießen Sie Ihre Reise ohne Kompromisse – vereinbaren Sie Ihren Termin noch heute!

Ihr Gesundheitspartner im Urlaub: Physiotherapie in Oostkapelle.

 

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Entdecken Sie unsere erstklassige Physiotherapie in Oostkapelle und erleben Sie eine sofortige Erleichterung von Schmerzen und Unwohlsein. Verlassen Sie sich auf uns für eine unvergessliche und sorgenfreie Urlaubserfahrung!

 

Schmerzfrei den Urlaub genießen: Physiotherapie in Oostkapelle.

 

Ihr Urlaub soll schmerzfrei sein! Unsere fachkundigen Physiotherapeuten in Oostkapelle bieten gezielte Behandlungen, um Sie schnell wieder auf die Beine zu bringen. Machen Sie das Beste aus Ihrem Urlaub – vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Termin!

 

Herman ten Berge ist spezialisiert in 

 • Rückenschmerzen
 • Nackenschmerzen
 • Schulterproblematik
 • Gelenkschmerzen

 

 

 

 

Afdrukken

Kinder- Manuele Therapie

Geschreven door Herman. Posted in HTB

Wat is kinder- manueeltherapie? 

Een hooggespecialiseerde vorm van manuele therapie, toegepast bij zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje (voorheen KISS syndroom). De meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie en/of overstrekking van het nekje. 

Symptomen 

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis van het nekje bij zuigelingen: 

 • een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje 
 • voortdurende onrust 
 • een afwijkende stand van het hoofdje 
 • het kind overstrekt veel 
 • het kind huilt veel (meer dan 3 uren per dag)en slaapt slecht
 • het kind wil niet op de buik liggen 
 • reflux 
 • het hele ruggetje is dikwijls scheef (latere scoliose)
 • afplatting van het hoofdje 

Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van het nekje, kijken wij uw baby (vanaf 6 weken oud) altijd op zeer korte termijn na. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje desgewenst meteen behandelen. Meestal wordt ook een consult bij een kinderfysiotherapeut geadviseerd. 

Is het vermoeden onjuist, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar een kinderfysiotherapeut, een consultatiebureau-arts of naar de huisarts. 

Behandeltraject 

Gemiddeld zijn bij zuigelingen 3 behandelingen nodig om een beperkte nekfunctie te herstellen. Bij kinderen kunnen het er meer zijn. We gebruiken bij zuigelingen en kinderen alleen zachte technieken. Voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw toestemming. Het effect van een behandeling is vaak na de eerste behandeling al waarneembaar. 

Risico’s? 

Bij behandelingen van zuigelingen en kinderen, door kinder–manueeltherapeuten die in het Nederlandse EWMM-register geregistreerd staan, zijn geen negatieve bijwerkingen opgetreden. Sinds 15 jaar wordt dit door dit register goed bijgehouden.

Kosten

Behandelingen bij zuigelingen en kinderen worden vergoed vanuit de basisverzekering en hebben geen invloed op uw eigen risico. 

Links met informatie voor ouders

·       Algemene informatie                     https://www.ewmm.net/informatie

·       Waar vindt u een behandelaar        https://www.ewmm.net/register

       

 

Afdrukken

Privacyverklaring

Geschreven door Herman. Posted in HTB

 

Privacyverklaring

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaringwillen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

    uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

   verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

   vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

    u bij uw aanmelding zullen vragen of u akkoord bent met deze Privacyverklaring

   passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

   geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit en in overleg met u nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Ten Berge Fysio  en Manuele Therapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website. 

Persoonsgegevens van patiënten worden door Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   Administratieve doeleinden; 

   Facturatie; 

   Communicatie; 

 

Dossiervorming en facturatie 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie de volgende gegevens van u: 

 

Voornaam  Achternaam 

Adres 

Telefoonnummer 

Postcode

Geboortedatum

Emailadres  

Uw persoonsgegevens worden door Ten Berge Fysio  en Manuele Therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van minimaal 15 jaar na uw laatste behandeling. 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Ten Berge Fysio  en Manuele Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• Het factureren van de behandelingen bij u of bij uw verzekeraar

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen wij de volgende persoonsgegevens: 

   Voornaam; 

   Tussenvoegsel; 

  Achternaam; 

    E-mailadres. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Uw persoonsgegevens kunt u wijzigen, maar niet verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen naar Herman ten Berge Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Wanneer u gebruik maakt van e-mail kunnen wij u vragen om een identificatie verzoek.

Beveiliging 

Ten Berge Fysio-  en Manuele Therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt doorlopend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. 

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie 

 

mei 2018 

Afdrukken

Aanbevolen zorgverzekeraars

Geschreven door Herman. Posted in HTB

Sinds jaren zijn DSW en ONVZ (en bijbehorende takken) favoriet bij zorgverleners en bij consumenten !

 

DSW, Stad Holland en In Twente 

 

ONVZ, PNO en VVA

 

Eind van dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om voor het volgende jaar uw verzekeraar en/of polis te wijzigen.

 

Laat het een bewuste keuze zijn waar u zich voor volgend jaar gaat laten verzekeren.

 

Verder hebben we ook met CZ ( CZ, Nationale Nederlanden, Ohra) en met VGZ ( VGZ, IZA VNG, UMC, Univé, Zekur) een overeenkomst.

 

Ongeacht waar u verzekerd bent, elke patiënt is van harte welkom!

Bankgegevens

IBAN : NL88RABO0314475478

BIC   : RABONL2U

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20157183

Adresgegevens

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie
Poolsterstraat 8
4356 BT, Oostkapelle

 tel.       0118 583084                                                      mobiel 06-43006647

BIG nummer 9053113704

email   info@fysiotherapieoostkapelle.nl 

BELANGRIJK BERICKT: Fysiotherapie ten Berge maakt bij het aanbieden van haar diensten vanaf de website gebruik van cookies. Ik hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over bezoeken aan fysiotherapieoostkapelle.nl wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen. Via onze website worden cookies geplaatst van j4age voor het bijhouden van statistieken. Wij gebruiken de statistieken om te bekijken hoe bezoekers de website gebruiken.

I accepteer cookies van deze website.